Aktualnie znajdujesz się na:

MATURA 2023 - EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM (ZDALNIE)

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych na warsztaty Matura 2023 - egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym (zdalnie).

Odbędą się one w formie zdalnej 4.05.2021 roku o godz. 14.00. W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia  wynikające ze zmian w wymaganiach egzaminacyjnych od  roku 2023. Wspólnie omówimy ogólne założenia egzaminu, zapoznamy się z kryteriami oceniania poszczególnych części egzaminu. Zaplanujemy też pracę z uczniami na kolejne miesiące.

Harmonogram szkolenia

1. Egzamin maturalny z języka polskiego - podstawowe informacje na temat egzaminu ustnego i pisemnego.

2. Część pisemna na poziomie podstawowym:

- język polski w użyciu
- test historycznoliteracki
- wypracowanie

3. Charakterystyka typów zadań i kryteriów oceniania.

4. Rekomendacje do pracy z uczniami.

Zapisy

Opcje strony

do góry