Aktualnie znajdujesz się na:

POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO. UTWÓR LITERACKI I TEKST IKONICZNY.

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych na warsztaty. Odbędą się one w formie zdalnej 18.02.2021 roku o godz. 15.00.

W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia wynikające ze zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021. Wspólnie zaplanujemy pracę z materiałem lekturowym i ikonicznym w II semestrze, omówimy materiał ćwiczeniowy uwzględniający podstawowe umiejętności i wymagania sprawdzane w czasie egzaminu w 2021 roku.

 

zapisy

Opcje strony

do góry