Aktualnie znajdujesz się na:

ZARZĄDZAĆ CZY PRZEWODZIĆ? OTO JEST PYTANIE

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy systematycznie prowadzi różne szkolenia dla kadry kierowniczej.

Zapraszamy na doskonalenie  zawodowe dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, również tych,  którym po raz pierwszy powierzono  to stanowisko, na warsztaty mające na celu poznanie lub przypomnienie zasad efektywnego zrządzania własną pracą i pracą innych oraz odpowiednie wykorzystanie czasu pracy w  zarządzania ludźmi.

Zapisy do 19 lutego 2021 roku.

 

Opcje strony

do góry