Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20202021/luty/16522,POWTORKA-PRZED-EGZAMINEM-OSMOKLASISTY-Z-JEZYKA-POLSKIEGO-PLANOWANIE-PRACY.html
24.05.2024, 07:02

POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO. PLANOWANIE PRACY

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych na warsztaty POWTÓRKA PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO. PLANOWANIE PRACY.

Odbędą się one w formie zdalnej 4.02.2021 roku o godz. 15.00. W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia  wynikające ze zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021. Wspólnie zaplanujemy pracę w II semestrze, omówimy materiał ćwiczeniowy uwzględniający podstawowe umiejętności i wymagania sprawdzane w czasie egzaminu w 2021 roku.

zapisy

 

 

Opcje strony