JAK PRAWIDŁOWO ZAKOŃCZYĆ I SEMESTR 2020/2021 W SZKOŁACH?

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przygotowało kolejne spotkanie dla dyrektorów szkół w formie zdalnej.

Odpowiemy sobie między innymi na pytania:

  •  W jaki sposób przeprowadzić klasyfikację śródroczną w związku ze zmianą terminu ferii zimowych?
  •  Kiedy trzeba dokonać zmian w statutach?
  •  Do kiedy muszą być wystawione oceny za I półrocze?
  •  Czy w okresie zdalnego nauczania, należy wystawić także śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania?

16 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów. Osoby, po zarejestrowaniu się, otrzymają link na spotkanie.

Opcje strony

do góry