ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO W 2020 ROKU

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli zaprasza nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych na konferencję metodyczną online, której przewodnim tematem będzie analiza i interpretacja tegorocznych wyników egzaminu ósmoklasisty.

Wspólnie zastanowimy się, jak uczyć, na jakie treści zwracać uwagę, jak mobilizować uczniów, aby umożliwić ósmoklasistom uzyskanie dobrych wyników podczas egzaminu z języka polskiego w 2021 roku.

Zapraszamy na ClickMeeting 10 grudnia br. o godz. 15.00

Opcje strony

do góry