KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Celem kursu jest uzyskanie prawa do nauczania zawodu, przygotowanie pracodawców, pracowników do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych podczas staży i praktyk uczniowskich w firmie.

Opcje strony

do góry