WYCHOWANIE DO WARTOŚCI PRZEZ KSZTAŁTOWANIE POSTAW OBYWATELSKICH I PATRIOTYCZNYCH

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na warsztaty Ceremoniał szkolny, poczet flagowy i poczet sztandarowy.

Warsztaty skierowane są do dyrektorów, rad pedagogicznych, nauczycieli wszystkich typów placówek.

Opcje strony

do góry