KIEDY PROCES UCZENIA SIĘ JEST EFEKTYWNY? CO WPŁYWA NA POPRAWĘ WYNIKÓW UCZENIA SIĘ? W JAKI SPOSÓB ZMOTYWOWAĆ UCZNIÓW DO ŚWIADOMEGO UDZIAŁU W PROCESIE UCZENIA SIĘ?

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, którzy stosują lub chcą stosować ocenianie kształtujące w swojej praktyce szkolnej na warsztaty, STRATEGIE I TECHNIKI OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO, które odbędą się 9 października 2019 , godz. 15.30 w ZSEA, ul. Gajowa 98, 85-717 Bydgoszcz

 

 

Opcje strony

do góry