FORMY I METODY PRACY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI UCZNIÓW

Dynamiczne przemiany zachodzące we współczesnym świecie, w każdym jego obszarze, warunkują konieczność posiadania przez młodego człowieka nowego zasobu wiedzy, umiejętności i właściwych postaw, czyli… kompetencji.

Aby nasi uczniowie mogli rozwijać kompetencje kluczowe, muszą być aktywnymi uczestnikami procesu dydaktycznego. To z kolei wymaga od nauczyciela właściwego planowania lekcji z uwzględnieniem form i metod pracy, skoncentrowanych na rozwijaniu wybranych kompetencji. Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem kompetencji kluczowych uczniów na warsztaty metodyczne 5 listopada 2019 roku, godz.15.30-18.30 w KPCEN, ul. Jagiellońska 9, sala nr 20.

Opcje strony

do góry