PLATFORMA SZKOŁA-UCZELNIA-PRACODAWCA PERPEKTYWĄ DLA KSZTAŁCENIA BRANŻOWEGO

Zapraszamy dyrektorów, kierowników szkolenia zawodowego, doradców zawodowych, nauczycieli zawodu, pedagogów na bezpłatne seminarium, którego tematem przewodnim jest współpraca, wyzwania, bariery i odkrywanie współzależności w działaniach szkół, uczelni wyższych i pracodawców w celu rozwijania kompetencji zawodowych uczniów zgodnych z potrzebami rynku pracy.

Spotkanie umożliwi nawiązanie przez szkoły kontaktów zawodowych i  ich praktyczne wykorzystanie w procesie kształcenia zawodowego, nakreśli  możliwe metody wsparcia i korzyści dla ucznia wynikające  ze współpracy szkoły, uczelni wyższych i potencjalnych pracodawców, również w zakresie programów dedykowanych dla uczniów. Przybliży znaczenie Zintegrowanego System Kwalifikacji, jako narzędzia polityki na rzecz uczenia się przez całe życie. Wśród prelegentów przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, instytutu Badań Edukacyjnych, wiodących pracodawców bydgoskich, koordynatorzy programów Erasmus, kierownik szkolenia praktycznego Honorowy patronat nad przedsięwzięciem  objął  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Bydgoski Klaster Przemysłowy.

Opcje strony

do góry