OBSERWACJA I EKSPERYMENT NA LEKCJACH PRZYRODY I GEOGRAFII

Zapraszamy nauczycieli przyrody i geografii na warsztaty, których celem jest rozwijanie umiejętności związanych z rozumowaniem naukowym uczniów, w tym umiejętności badawczych.

Założenia warsztatów wpisują się  w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, tj. kierunek 3 – Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych iponadpodstawowych.

Miejsce warsztatów: KPCEN, ul. Jagiellońska 9, sala nr 20, godz.15.30 - 18.30.

Opcje strony

do góry