Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20192020/listopad/16840,DOSKONALENIE-ZAWODOWE-NAUCZYCIELI-W-SWIETLE-ZMIAN-PRAWA-OSWIATOWEGO.html
20.07.2024, 22:11

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ŚWIETLE ZMIAN PRAWA OŚWIATOWEGO

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów na konferencję dotyczącą obowiązkowych szkoleń zawodowych nauczycieli.

Podczas spotkania przedstawione zostaną zmiany strukturalne i jakościowe w systemie doskonalenia zawodowego ze szczególnym naciskiem na szkolenia branżowe nauczycieli zawodu, aspekty prawne zmian, zasady finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej. Konferencja jest BEZPŁATNA.   

Opcje strony