DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W ŚWIETLE ZMIAN PRAWA OŚWIATOWEGO

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów na konferencję dotyczącą obowiązkowych szkoleń zawodowych nauczycieli.

Podczas spotkania przedstawione zostaną zmiany strukturalne i jakościowe w systemie doskonalenia zawodowego ze szczególnym naciskiem na szkolenia branżowe nauczycieli zawodu, aspekty prawne zmian, zasady finansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej. Konferencja jest BEZPŁATNA.   

Opcje strony

do góry