(NIE) RZECZYWISTY ŚWIAT, CZYLI... DZIECKO DRĘCZONE PRZEZ RÓWIEŚNIKÓW

Seminarium realizowane ze środków „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” w Bydgoszczy w ramach działania 2.5.4.5 Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020 pt: „Wspieranie działań profilaktycznych w szkołach i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i agresji”. 

Zgłoszenia do 10 grudnia 2019r na adres: konferencja@poradnia.bydgoszcz.pl. Organizatorzy: PPP nr 2, SP nr 9

Opcje strony

do góry