KONFERENCJA NAUCZAĆ CYFROWO, CZYLI JAK?

7 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbyła się konferencja zatytułowana Nauczać cyfrowo, czyli jak?

Organizatorem przedsięwzięcia, w którym wzięło udział około 250 dyrektorów i nauczycieli szkół oraz placówek naszego województwa, było Kuratorium Oświaty oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Temat konferencji wpisał się w jeden z głównych kierunków polityki oświatowej państwa Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.  

Opcje strony

do góry