SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY Z NAUCZYCIELAMI KONSULTANTAMI KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY

22 października w KPCEN w Bydgoszczy odbyło się spotkanie przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z nauczycielami konsultantami Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

W spotkaniu uczestniczyli: Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Małgorzata Oborska Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Daniela Krzyżelewska starszy wizytator Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek, Kazimierz Mikulski starszy wizytator Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek. KPCEN w Bydgoszczy reprezentowali: Robert Preus dyrektor KPCEN, Violletta Panfil-Smolińska wicedyrektor KPCEN, Wiesława Kitajgrodzka kierownik Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji, Krystyna Karpińska kierownik Pracowni Informacji i Promocji, Izabela Nowakowska kierownik Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania, Grażyna Szczepańczyk nauczyciel konsultant  edukacji wczesnoszkolnej, Iwona Rostankowska nauczyciel konsultant edukacji humanistycznej, Justyna Adamska nauczyciel konsultant języka angielskiego.

Podczas spotkania przedstawiciele KPCEN w Bydgoszczy prezentowali działania placówki wpisujące się w podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa  i priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Wspólnie dyskutowano nad planowanym doradztwem metodycznym w województwie kujawsko-pomorskim oraz współpracą między Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji nauczycieli w Bydgoszczy.

Opcje strony

do góry