NAUCZAĆ CYFROWO, CZYLI JAK?

Kuratorium Oświaty i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego na konferencję pt. NAUCZAĆ CYFROWO, CZYLI JAK?

Konferencja wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Termin: 28.11.2018 r., godz. 12.00
Miejsce: Toruń, Centrum Kształcenia Ustawicznego , Plac Świętej Katarzyny 8
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opcje strony

do góry