Aktualnie znajdujesz się na:

JAK ZAPLANOWAĆ DOBRĄ LEKCJĘ?

Kiedy zastanawiamy się jako nauczyciele nad cechami dobrej lekcji, szukamy odpowiedzi na pytania:

  • Jakie sytuacje dydaktyczne wspierają rozwój naszych uczniów?
  • Czy warto definiować cele nauczania?
  • W jaki sposób  zdiagnozować wiedzę i umiejętności uczniów, aby dowiedzieć się, czy cel został osiągnięty, czyli jak dobierać polecenia i zadania dla uczniów?
  • Czy różnorodność i ilość  pomocy dydaktycznych sprzyja efektywnej nauce?

Warsztaty, których celem jest  poznanie zasad planowania lekcji  z uwzględnieniem współczesnej dydaktyki i oceniania kształtującego, odbędą się  15 maja 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w godz. 15.30–18.30.

Opcje strony

do góry