Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20182019/luty/16685,SZKOLA-I-PRACODAWCA-PARTNERZY-W-KSZTALCENIU-ZAWODOWYM.html
20.07.2024, 21:01

SZKOŁA I PRACODAWCA – PARTNERZY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

W dniu 25 lutego 2019 roku zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, doradców zawodowych, wychowawców na konferencję SZKOŁA I PRACODAWCA – PARTNERZY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM, która ma na celu zbliżyć środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki gospodarczej i rynkowej.

Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele przedsiębiorstw oraz pracownicy naukowi reprezentujący czołowe branże zawodowe: informatyczną, mechatroniczną, turystyczną, gastronomiczną i inne. Spotkanie przybliży uczestnikom specyfikę pracy firm, obszary w których uczeń powinien się rozwijać planując zatrudnienie w danej branży/przedsiębiorstwie, sposób kreowania pracowników przez przedsiębiorców, wymagania stawiane potencjalnym kandydatom, politykę kadrową firmy, ścieżkę kariery oraz komplementarną działalność umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie firmy.  

Konferencja, to szansa na nawiązanie kontaktów Szkół z Pracodawcami w sferze praktyk uczniowskich, stażu uczniowskiego, a także stażu nauczycielskiego i szkoleń branżowych nauczycieli, dotyczących nowych technologii i funkcjonowania przedsiębiorstw w danej branży, obowiązujcych od września 2019 roku, zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo Oświatowe. 

Stanowi pierwsze z cyklu Spotkań z Pracodawcą, realizowane w ramach programu Strefa Zawodowca.

Opcje strony