Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/wydarzylo-sie-1/20182019/listopad/16661,TRZECI-WYMIAR-EDUKACJI-INNOWACYJNE-ROZWIAZANIA-DLA-SZKOL.html
20.07.2024, 21:36

TRZECI WYMIAR EDUKACJI. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA SZKÓŁ

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zapraszają dyrektorów i nauczycieli  wszystkich typów szkół województwa kujawsko-pomorskiego, wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek oświatowych na bezpłatną konferencję pt. TRZECI WYMIAR EDUKACJI. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA SZKÓŁ.

Konferencja wpisuje się w podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Miło nam poinformować, że patronat honorowy nad konferencją objęli:

  • Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
  • Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Termin: 12.12.2018 r., godz. 14.30
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, sala Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie prosimy o przekazanie tej informacji dyrektorom i nauczycielom.

Uczestnicy spotkania otrzymają zaświadczenia.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt: info@cen.bydgoszcz.pl, tel. 52 349 31 50

Uwaga!
Zarejestrowanie się na konferencję jest jednocześnie akceptacją Regulaminu konferencji.

Opcje strony