IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI - BEZPIECZNIE NA WSI: MASZYNA PRACUJE A DZIECKO OBSERWUJE

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci - Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z m. in. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych mających kontakt ze środowiskiem wiejskim.

Opcje strony

do góry