XIX EDYCJA NAGRÓD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W imieniu Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego informujemy o rozpoczęciu procedury naboru wniosków do XIX-tej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2018 roku.

Nagrody  zostaną  przyznane  w następujących  dziedzinach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne  metody stosowane  w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego czlowieka, budowa  społeczeństwa obywatelskiego oraz promocja województwa.

Zasady naboru oraz formularze wniosków dostępne są na stronie  internetowej województwa:  www.kujawsko-pomorskie.pl w menu tematycznym w zakladce Patronaty, Nagrody i Medale.

Termin skladania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 r.

Opcje strony

do góry