Opinie Klientów

Matematyka

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Egzamin maturalny z matematyki 2024 (zdalnie)

Program

Podstawa programowa z matematyki do szkoły ponadpodstawowej i warunki jej realizacji

Wymagania egzaminacyjne w roku 2024

Budowa arkusza na poziomie podstawowym w Formule 2023

Charakterystyka typów zadań na egzaminie maturalnym

Rekomendacje metodyczne 

Cel

Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie rozwiązywania nowych typów zadań obowiązujących na egzaminie maturalnym z matematyki.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry