Opinie Klientów

Matematyka

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Egzamin ósmoklasisty z matematyki ( zdalnie)

Program

Podstawa programowa z matematyki do szkoły podstawowej i wymagania egzaminacyjne w roku 2024

Budowa testu oraz typy zadań na egzaminie ósmoklasisty z matematyki – przykłady 

Analiza przykładowych zadań z arkuszy egzaminacyjnych CKE 

Rekomendacje metodyczne 

Cel

Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania typów zadań objętych egzaminem ósmoklasisty z matematyki.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry