Opinie Klientów

Matematyka

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Jak wykorzystać wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki w podnoszeniu jakości pracy szkoły?(zdalnie)

Program

Podstawowe parametry analizy jakościowej i ilościowej zadań egzaminu zewnętrznego 

Analiza jakościowa i ilościowa zadań z egzaminu ósmoklasisty z matematyki 

Wyniki analizy egzaminu próbnego w pracy nauczyciela matematyki 

Cel

Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczyciela matematyki szkoły podstawowej

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry