Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/trainings/91k1140,Rozumowanie-i-argumentacja-na-egzaminie-osmoklasisty-z-matematykizdalnie.html
20.06.2024, 16:39
edukacja matematyczna i przyrodnicza

Rozumowanie i argumentacja na egzaminie ósmoklasisty z matematyki(zdalnie)

Organizacja

Szkolenie ma formę trzygodzinnego webinarium na platformie ClickMeeting.

Program

Podstawa programowa (IV wymaganie ogólne) oraz wymagania egzaminacyjne

Rozwój myślenia logicznego u dzieci i młodzieży 

Metody budowania argumentacji 

Rozumowanie i argumentacja w zadaniach na egzaminie ósmoklasisty 

Metody i formy pracy z uczniem 

Cel

Doskonalenie umiejętności nauczycieli matematyki w zakresie nauczania zadań wymagających rozumowania i argumentacji objętych egzaminem ósmoklasisty z matematyki

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.