Opinie Klientów

Matematyka

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Rozumowanie i argumentacja na egzaminie ósmoklasisty z matematyki(zdalnie)

Organizacja

Szkolenie ma formę trzygodzinnego webinarium na platformie ClickMeeting.

Program

Podstawa programowa (IV wymaganie ogólne) oraz wymagania egzaminacyjne

Rozwój myślenia logicznego u dzieci i młodzieży 

Metody budowania argumentacji 

Rozumowanie i argumentacja w zadaniach na egzaminie ósmoklasisty 

Metody i formy pracy z uczniem 

Cel

Doskonalenie umiejętności nauczycieli matematyki w zakresie nauczania zadań wymagających rozumowania i argumentacji objętych egzaminem ósmoklasisty z matematyki

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry