Opinie Klientów

Geografia

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Próbny egzamin maturalny z geografii

Program

1. Opracowanie arkusza testu diagnostycznego z geografii Formuła 2023 zwanego  „próbnym egzaminem maturalnym”

2. Opracowanie schematu oceniania kryterialnego oraz kartoteki testu

3. Przeprowadzenie próbnego egzaminu matuaralnego

4. Ocenianie kryterialne arkusza egzaminacyjnego

5. Opracowanie sprawozdań - wnioski i rekomndacje do dalszej pracy.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry