Opinie Klientów

Język polski

edukacja humanistyczna

Powtórka przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego. Utwór literacki i tekst ikoniczny

Program

praca z tekstem literackim - sposoby utrwalania materiału

utwór literacki a tekst ikoniczny

zestawy ćwiczeń powtórzeniowych przed egzaminem

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry