Język polski

edukacja humanistyczna

Matura z języka polskiego w formule 2023 na poziomie podstawowym

Program

1. Egzamin maturalny z języka polskiego - podstawowe informacje na temat egzaminu ustnego i pisemnego.

2. Część pisemna na poziomie podstawowym:

- język polski w użyciu
- test historycznoliteracki
- wypracowanie

3. Charakterystyka typów zadań i kryteriów oceniania.

4. Rekomendacje do pracy z uczniami.

 

 

 

Opcje strony

  •  
  •  

Cel

- poszerzenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

- ćwiczenia doskonalące w zakresie oceniania poszczególnych części pisemnego  egzaminu maturalnego z języka polskiego w nowej formule

 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry