Opinie Klientów

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki: Refleksyjny matematyk w szkole podstawowej

Organizacja

Zamknięta sieć samokształcenia i współpracy nauczycieli matematyki szkół podstawowych z gminy Więcbork.

Program

Przygotowanie zestawów zadań przygotowujących ucznia do egzaminu ósmoklasisty (działania na liczbach, obliczenia praktyczne)

Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań z egzaminu ósmoklasisty

Konstruowanie zadań egzaminacyjnych różnych typów

Wymiana doświadczeń nt. metod pracy z uczniami

Cel

Wymiana doświadczeń dla nauczycieli matematyki w zakresie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, metod i technik kształcenia oraz upowszechnianie dobrych praktyk w celu poprawy wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry