Opinie Klientów

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

wychowanie fizyczne, promocja zdrowia

Sieć współpracy i samokształcenia Szkół i Przedszkoli promujących Zdrowie 2023/24

Organizacja

Cykliczne spotkania o charakterze doskonalącym i wspierającym nauczycieli i środowisko szkolne w dążeniu podniesienia świadomości zdrowotnej poprzez edukacje. 

Projekt ma charakter innowacyjny i pilotażowy. Łączy i korzysta z koncepcji i doświadczeń dwóch realizowanych od wielu lat w Polsce i Europie siedliskowych programów promocji zdrowia: szkoła promująca zdrowie i promocja zdrowia w miejscu pracy.

Program

Proces tworzenia szkoły promującej zdrowie polega na:

  • oddolnym wprowadzaniu zmian poprzez realizację kolejnych projektów (od diagnozy do ewaluacji),
  • przebiega inaczej w różnych środowiskach odpowiednio do diagnozy potrzeb i zasobów,
  • realizowany jest zgodnie z zasadą małych kroków,
  • wszystkie działania i ich ewaluacja planowane są wg schematu planu pracy SzPZ.

Cel

Celem programu jest:

  1. Zainicjowanie w wybranych Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie  działań na rzecz promocji zdrowia społeczności szkolnej.
  2. Ocena przebiegu realizacji tych działań (ewaluacja procesu) i efektów (ewaluacja wyników).

Zakłada się, że w wyniku projektu nastąpią, potwierdzone wynikami badań, pozytywne zmiany w zakresie:

  • czynników sprzyjających dobremu samopoczuciu zawodowemu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  • zachowań zdrowotnych i samopoczucia ogólnego i zawodowego wszystkich pracowników.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry