SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

wychowanie fizyczne, promocja zdrowia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego 2023/24

Organizacja

 • Spotkania są na platformie ClickMeeting  co miesiąc i trwają do czerwca 2024 roku
 • Podczas spotkania omówimy także sprawy bieżące

Sieć powstała na wniosek aktywnych nauczycieli, którzy chcieliby wymienić doświadczenia oraz dzielić się z innymi zdobytą wiedzą

 • publikacja efektów pracy (np. wypracowane narzędzia, scenariusze lekcji itp.);
 • dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, prezentacji, zdjęć itp.);

Program

 1. Ewaluacja PSO w wychowaniu fizycznym. 
 2. Inowacyjne lekcje wychowania fizycznego.
 3. Jak poprawić klimat lekcji wychowania fizycznego. 
 4. Lekcja w terenie. 
 5. Jak wspierać dzieci i młodzież na lekcjach wychowania fizycznego? 

Cel

 •  podnoszenie  kompetencji zawodowych
 • wspólne rozwiązywanie problemów 
 •  spotkania  z ekspertami zewnętrznymi 
 •  wymiana doświadczeń i zasobów
 •   jakościowy rozwój  warsztatu pracy
 • nawiązywanie i podtrzymywanie relacji w celu wzajemnego wspierania się
 • Osią działań w sieci współpracy i samokształcenia będzie zwiększanie skuteczności nauczania poprzez pobudzanie kreatywności. 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry