Opinie Klientów

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów i kadry zarządzającej przedszkolami-rejon świecki

Podczas pierwszego spotkania  zgłębimy  tematy  aktualnie istotne, sprawy bieżące i dokonamy diagnozy potrzeb edukacyjnych na nowy rok szkolny 2023/2024. Spotkania sieci współpracy i samokształcenia odbywać się będą  w cyklu comiesięcznym.

 Dzień przed  spotkaniami  przesłane zostaną linki do zdalnego połączenia się na platformie ClickMeeting

Program

 

 • Rekomendacje Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
 • Kształtowanie nowych umiejętności w zakresie higieny cyfrowej, profilaktyki e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa w sieci
 • Promowanie zasad savoir-vivre’u w szkołach i placówkach
 • program WAGA Środowiska
 • Nadzór pedagogiczny w praktyce
 • Aktualizacja statutów publicznych i niepublicznych przedszkoli
 •  Plan daltoński w przedszkolu-wizyta studyjna
 • Kontrola zarządcza  w przedszkolu
 • Specjaliści w przedszkolu-dokumentowanie pracy
 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Ocena pracy nauczyciela

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry