Opinie Klientów

Bezpieczeństwo w szkole

bezpieczeństwo w szkole/placówce

Bezpieczeństwo w placówce oświatowej – sprawy obronne i ochrony ludności

Program

W programie:

*podstawy prawne realizacji zadań obronnych i ochrony ludności - Instrukcja Stałego Dyżuru

*organizacja, funkcjonowanie  i zakres działania Punktu Kontaktowego Alarmowania

*postępowanie w wypadku zagrożenia terrorystycznego i bioterrorystycznego

*ewakuacja -ćwiczenia praktyczne

 

 

 

 

 

 

 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry