Opinie Klientów

Zarządzanie oświatą. Nadzór pedagogiczny

zarządzanie oświatą, nadzór pedagogiczny

Sprawne zarządzanie placówką oświatową- dokumentacja szkolna - zdalne

Uwagi:

  • czas szkolenia: 4 godz. dydaktycznych
  • cena za  szkolenie - 120.00 zł
  • realizacja Polityki Oświatowej Państwa

Program

Poruszane zagadnienia:

•statuty i regulaminy,

•protokoły,

•podstawa programowa, programy nauczania,

•nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły,

•ocenianie, klasyfikowanie,

•pomocą psychologiczno-pedagogiczna, orzeczenia itd.,

•sprawozdawczość nauczycieli,

•dokumentacja pracownicza, awans zawodowy, teczki akt osobowych, regulamin pracy.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry