Opinie Klientów

Zarządzanie oświatą. Nadzór pedagogiczny

zarządzanie oświatą, nadzór pedagogiczny

Kierunek 2. Nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w przedszkolu, szkole i placówce -zdalne

Uwagi:

  • czas szkolenia: 4 godz. dydaktycznych
  • cena za szkolenie - 120.00 zł
  • realizacja Polityki Oświatowej Państwa

 

 

Program

Przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa:

  • zadania i odpowiedzialność dyrektora,  nauczyciela i pracowników  niepedagogicznych
  • bezpieczeństwo i higiena dzieci, uczniów i osób pracujących w przedszkolu/szkole
  • bezpieczeństwo sanitarne
  • stan techniczny budynków i otoczenia
  • zadania związane z ochroną przeciwpożarową budynków
  • dokumentacja związana z bhp

 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry