Opinie Klientów

Metody i techniki uczenia się

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Jak rozbudzić wewnętrzną motywację ucznia do podejmowania wyzwań edukacyjnych? (zdalnie)

Program

1. Sposoby rozbudzania wewnętrznej motywacji ucznia do uczenia się.

2. Działania nauczyciela sprzyjające wzmacnianiu motywacji wewnętrznej.

Cel

Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i wychowawczych nauczyciela

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry