Opinie Klientów

Ocenianie

ocenianie

Kompetencje dydaktyczne nauczyciela w zakresie oceniania

Program

Podstawa prawna  wewnątrzszkolnego oceniania  osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Spójność kryteriów  oceniania z wymaganiami określonymi w  podstawie programowej.

Powinności nauczyciela w zakresie oceniania.

Cel

Doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczyciela w zakresie oceniania.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry