Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/trainings/38k2395,Pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-w-pracy-z-uczniem-ze-SPE.html
26.02.2024, 22:08
wychowanie i profilaktyka

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w pracy z uczniem ze SPE

Program

  • metody i formy pracy z dzieckiem ze SPE
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi
  • prowadzenie dokumentacji

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.