Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/trainings/38k1987,Organizacja-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-w-szkole.html
27.02.2024, 21:09
wychowanie i profilaktyka

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Program

 

  • zasady organizacji pomocy-psychologicznej w placówce
  • zadania specjalistów
  • metody i formy pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.