Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/trainings/38k1352,Jak-pracowac-z-uczniami-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych.html
26.02.2024, 22:19
kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Jak pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

Program

Charakterystyka ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Metody i techniki pracy z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu

Zasady indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - dostosowanie wymagań 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.