Wychowanie fizyczne, promocja zdrowia

wychowanie fizyczne, promocja zdrowia

Gry i zabawy różnych kultur

Program

  • optymalizacja i organizacja gier ruchowych
  • gry i zabawy:  integracyjne,
  • orientacyjno-porządkowe,
  • z elementami równowagi, 
  • rzutne, bieżne,
  • z elementami wspinania

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry