Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/trainings/33k2281,Jak-pracowac-z-uczniem-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych-na-lekcjach-jezyka-.html
21.06.2024, 19:11
języki obce

Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka obcego?

Program

Na co zwrócić uwagę ucząc w klasie różnorodnej?

Problemy uczniów ze SPE w nauce języków obcych

Jak pracować z uczniami ze SPE na lekcjach języków obcych?

Dostosowanie sprawdzianów z języków obcych dla uczniów ze SPE 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.