Opinie Klientów

Języki obce

języki obce

Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka obcego?

Program

Na co zwrócić uwagę ucząc w klasie różnorodnej?

Problemy uczniów ze SPE w nauce języków obcych

Jak pracować z uczniami ze SPE na lekcjach języków obcych?

Dostosowanie sprawdzianów z języków obcych dla uczniów ze SPE 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry