Opinie Klientów

Języki obce

języki obce

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Warsztaty są skierowane do wszystkich zainteresowanych nauczycieli języka polskiego
i innych przedmiotów.

Program

  • Nauczyciel  wobec doświadczeń migracyjnych ucznia. Język komunikacji a język edukacji
  • Techniki nauczania słownictwa języka obcego
  • Techniki nauczania gramatyki języka obcego w podejściu komunikacyjnym
  • Techniki rozwijające receptywne i produktywne sprawności językowe. Materiały autentyczne w edukacji językowej

Cel

Głównym celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w podstawowe kompetencje dydaktyczne w zakresie nauczania języka obcego.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry