Opinie Klientów

SZKOLENIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

ocenianie

Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Program

 Zadania nauczyciela wynikające z zapisów prawa   oświatowego - uporządkowanie języka oceniania

 Motywująca rola oceniania

Ocenianie kształtujące jako forma dialogu i komunikacji:

 

  •  strategie oceniania kształtującego,
  •  formułowanie wymagań edukacyjnych (kryteria oceniania). 
  •  dostosowanie wymagań w obszarze  sprawdzania poziomu wiedzy
       i umiejętności (metody i formy sprawdzania)
  •  uwzględnienie komentarza edukacyjnego, tzw. informacji zwrotnej,
  •  przykłady informacji zwrotnej
  •  samoocena i ocena koleżeńska.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry