Opinie Klientów

SZKOLENIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych w tym z autyzmem

Program

  • Specjalne potrzeby edukacyjne
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
  • Diagnoza, terapia, edukacja, rehabilitacja dzieci  z zaburzeniami w wieku szkolnym
  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacyjnej
  • Wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
  • Przykłady dobrych pratyk

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry