Opinie Klientów

SZKOLENIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

kierunki polityki oświatowej państwa

Białkowy i krzemowy interfejs, czyli jak SZTUCZNA INTELIGENCJA otwiera drzwi do NOWEGO WYMIARU EDUKACJI?

Organizacja

OGÓLNOPOLSKA Konferencja w formie ONLINE

(WYDARZENIE BEZPŁATNE)

NAUCZYCIELU:

  • jeżeli zapisujesz się INDYWIDUALNIE- rejestracja (lub na dole strony)
  • jeżeli zgłaszasz ZESPÓŁ NAUCZYCIELI  - prosimy o kontakt telefoniczny: 52 349-31-50 w. 49, Roma Gorczyca

 

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Goście konferencji

dr Karolina Kulicka, Biuro Rozwoju Nauki NASK, zainteresowania badawcze: zarządzanie organizacjami, równość płci, stereotypy w sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Ukończyła studia doktorskie na Uniwersytecie Stanowym Nowy Jork w Buffalo. Zajmowała stanowiska doradcze i managerskie w Polsce, Niemczech, Belgii oraz USA.  Reprezentowała Polskę w instytucjach Unii Europejskiej oraz ONZ. Łączy doświadczenie w sektorze prywatnym, publicznym (m.in. Ministerstwo Finansów, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz naukowym. Certyfikowana kierowniczka projektów (Scrum, PRINCE2, ITIL, MSP, P30). Ma na swoim koncie kilkadziesiąt wdrożonych projektów edukacyjnych, informatycznych, ERP, HR oraz z zakresu transformacji organizacji.  Oprócz pracy dla NASK aktywnie publikuje i pracuje naukowo, wyniki jej prac naukowych zdobyły nagrody w kraju i za granicą.

Klaudia Wojciechowska, Biuro Rozwoju Nauki NASK, zainteresowania badawcze: komunikacja, współpraca międzynarodowa, uczenie się dorosłych, facylitacja. Zajmuje się budowaniem relacji instytucjonalnych z organizacjami w Polsce oraz zagranicą oraz podtrzymywaniem współpracy międzynarodowej między naukowcami i naukowczyniami.  Stara się łączyć świat nauki, biznesu oraz administracji, a także inspirować do efektywnej komunikacji między tymi obszarami. Korzysta z różnych form i narzędzi współpracy oraz komunikowania się, by docierać do nieoczywistych interesariuszy, a także by zapewniać dostępność i atrakcyjność tworzonej w Instytucie wiedzy.

Karolina Seweryn, Zakład Nauki o Danych, Pion Sztucznej Inteligencji NASK, zainteresowania badawcze: przetwarzanie języka naturalnego (NLP), przetwarzanie obrazu ), modele multimodalne, detekcja akcji. Jest doktorantką w Szkole Doktorskiej TIB PAN. Prace badawcze w ramach doktoratu prowadzi w NASK. Zajmuje się w nich analizą nagrań meczów piłkarskich, w tym przede wszystkim łączeniem różnych modalności w treningu modeli uczenia maszynowego. Dodatkowo tworzy narzędzie wykrywające domeny wykorzystywane do phishingu w trakcie ich rejestracji.

Prof. dr hab. Jan Fazlagić, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ekspert od zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz zarządzania kapitałem intelektualnym a także samorządu terytorialnego. Jeden z prekursorów Knowledge Management w Polsce. W latach 2017-2020 był ekspertem Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), jednostki podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odpowiadał m.in. za opiniowanie aktów prawnych, opracowywanie ekspertyz oraz reprezentowanie NIST w gronach ogólnopolskich i międzynarodowych, między innymi w Parlamencie Europejskim (w ramach projektów związanych z e-demokracją). Szkoleniowiec i konsultant, zrealizował kilkadziesiąt projektów naukowych i wdrożeniowych w Polsce i zagranicą z zakresu edukacji, innowacji społecznych, transferu wiedzy, przedsiębiorczości oraz edukacji ekologicznej. W 2017 r. opracował na zlecenie Ministerstwa Rozwoju RP ekspertyzę dotyczącą najlepszych praktyk w kształtowaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemach edukacji najbardziej innowacyjnych krajów na świecie pt. „Szkoła dla Innowatora”. W 2019 roku wyniki ekspertyzy zostały zawarte w projekcie pilotażowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii RP. Na bazie tych ustaleń Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało priorytety edukacyjne dla polskiej oświaty. Główny autor strategii Miasta Poznania 2020+ oraz ”Polityki dla młodych Ludzi Poznań 2019-2025”. Współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną w zakresie opracowania standardów oceny kompetencji miękkich w egzaminach w szkołach zawodowych. Autor licznych  publikacji książkowych, artykułów naukowych. Ekspert od zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz zarządzania kapitałem intelektualnym a także samorządu terytorialnego. Redaktor naukowy publikacji "Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację" wydanej w Instytucie Badań Edukacyjnych.

dr hab. Renata Tomaszewska, prof. uczelni, zatrudniona w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Autorka, współautorka, redaktorka i współredaktorka monografii naukowych; twórczyni wielu opracowań opublikowanych w pracach zbiorowych oraz w krajowych i zagranicznych czasopismach. Wyniki prowadzonych badań prezentuje na konferencjach, wyjazdach studyjnych i seminariach edukacyjnych w Polsce i za granicą. Pełnomocniczka Rektora ds. Równości Płci; zastępczyni redaktora naczelnego w czasopiśmie Szkoła-Zawód-Praca; sekretarz sekcji Pedagogika Pracy i członkini sekcji Andragogika przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; koordynatorka jedynego w Polsce UNEVOC Centre (International Centre for Technical and Vocational Education and Training). Tematyka zainteresowań naukowych: obszar rewolucji 4.0 i społeczeństwa 5.0; zjawiska dysfunkcyjne w obszarze pracy; relacje zachodzące między pracą zawodową a życiem pozazawodowym. W ostatnich latach publikowane teksty związane są z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w obszarach edukacji i pracy, a także z tzw. pedagogiką sztucznej inteligencji.

Program

  • Sztuczna inteligencja  w szkole – koniec prac domowych?
  • Osobowość sztucznej inteligencji.
  • Sztuczna inteligencja w edukacji? Wymiar dydaktyczny, organizacyjny, naukowy.

HONOROWY PATRONAT

Wydarzenie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry